Breaking News

Khóa đào tạo bồi dưỡng: Môi giới BĐS, định giá BĐS, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG: MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN; ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN; QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014: Số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014 do Quốc hội ban hành;

– Thông tư số: 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

2. Mục đích: Trang bị, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật về bất động sản, những kiến thức về thị trường bất động sản và đầu tư kinh doanh bất động sản; giúp học viên nắm rõ các quy trình và kỹ năng hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; đặc biệt hữu ích với các học viên thi lấy chứng chỉ hành nghề của Bộ Xây dựng.

3. Đối tượng học:

– Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

– Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu kiến thức về bất động sản để thi lấy chứng chỉ hành nghề.

– Sinh viên mới ra trường muốn tìm hiểu về bất động sản để làm việc trong lĩnh vực này.

4. Nội dung, thời gian và học phí: 03 khóa học (theo khung chương trình của Bộ Xây Dựng).

– Khóa học Môi giới Bất động sản. Bao gồm: 74 tiết học; Học phí 1.300.000 đ/ học viên (bao gồm tài liệu).

– Khóa học Quản lý, điều hành Sàn giao dịch BĐS. Bao gồm: 74 tiết học; Học phí 1.300.000 đ/ học viên (bao gồm tài liệu).

– Khóa học Định giá Bất động sản. Bao gồm: 74 tiết học; Học phí 1.300.000 đ/ học viên (bao gồm tài liệu).

Đăng ký cả ba khóa học học phí là 3.500.000đ/ học viên (bao gồm tài liệu).

5. Địa điểm: Tại Học viện Tài chính, Số 08, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Phòng học sang trọng, tiện nghi đầy đủ, có chỗ để xe ô tô).

6. Giảng viên: Là các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm giảng dạy chuyên ngành Kinh doanh Bất động sản của Học Viện Tài Chính, Bộ Xây Dựng, các chuyên gia có kinh nghiệm trong đầu tư, kinh doanh Bất động sản và các giảng viên có uy tín trong các Học viện, các trường Đại học có chuyên nghành Kinh doanh Bất động sản.

7. Chứng chỉ: Kết thúc mỗi khóa học, Học viên đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản, Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức Định giá bất động sản, Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức Điều hành sàn giao dịch bất động sản của Giám đốc Học viện Tài chính. (Theo quy định mới nhất của Bộ Xây dựng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*