Breaking News

Khóa đào tạo, bồi dưỡng: “Quản trị chi phí doanh nghiệp”

KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG :

“QUẢN TRỊ CHI PHÍ DOANH NGHIỆP”

  1. Mục đích:

Khóa học nhằm trang bị về kiến thức:

–  Hiểu biết về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp, phân loại chi phí cũng như mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí

–  Hiểu biết về tầm quan trọng và vai trò của doanh số bán hàng, doanh thu đối với quản trị chi phí

–  Cách thức quản lý các loại chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí lưu kho, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung khác

–  Hiểu về bản chất của quản lý quá trình sản xuất trong con mắt của nhà quản trị chi phí

–  Đánh giá về những yếu tố khác ảnh hưởng tới quản trị chi phí như giá bán, kế hoạch lợi nhuận…

–  Cách tiếp thu và nắm bắt vấn đề nhanh và triệt để thông qua việc giới thiệu khóa học qua những tình huống phát sinh tại doanh nghiệp thực tế

  1. Đối tượng:

–  Giám đốc điều hành/ Ban giám đốc,

–  Giám đốc/ Trưởng các bộ phận,

–  Nhân sự bộ phận kế toán, tài chính.

  1. Nội dung:

Chuyên đề 1: Tổng quan về doanh thu, chi phí và lợi nhuận

Chuyên đề 2: Quản lý và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu

Chuyên đề 3: Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công

Chuyên đề 4: Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất chung

Chuyên đề 5: Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất khác

Chuyên đề 6: Phân tích kết quả hoạt động thông qua các báo cáo

Chuyên đề 7: Kế hoạch lợi nhuận

  1. Thời gian: 6 buổi (Học trong giờ hành chính/ hoặc thứ bảy và chủ nhật)
  2. Giảng viên:

Các giảng viên có thâm niên công tác, có học vị cao của Học viện Tài chính – Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước.

  1. Chứng chỉ cuối khóa:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được Giám đốc Học viện Tài chính cấp chứng chỉ “Quản trị chi phí doanh nghiệp”.

  1. Kinh phí: 2.000.000 đ / 01 học viên/ khóa học (bao gồm tài liệu)

One comment

  1. Tôi muốn đăng ký khóa học này. A/C vui lòng thông tin về khóa học qua địa chỉ email trên

    Cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*