Breaking News

Khóa đào tạo, bồi dưỡng: “Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo”

KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:

“QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO”

  1. Mục đích:

Cung cấp những kiến thức về tài chính công ty và quản trị tài chính công ty hiện đại, qua đó nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá và ra quyết định đối với lãnh đạo công ty.

  1. Đối tượng:

            Thành viên Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, trưởng bộ phận tài chính kế toán của các doanh nghiệp và những đối tượng quan tâm.

  1. Nội dung:

Chuyên đề 1: Những vần đề về tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo giác độ quản trị tài chính

Chuyên đề 3: Phân tích báo cáo tài chính của nhà quản lý doanh nghiệp

Chuyên đề 4: Tài chính kế toán và quyết định kinh doanh của nhà quản lý.

  1. Thời gian:03 ngày
  2. Giảng viên :

Các khóa học đều do các giảng viên có thâm niên công tác, học vị cao của Bộ Tài chính, Học viện Tài chính, kiểm toán nhà nước.

6. Chứng chỉ:

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được Giám đốc Học viện Tài chính cấp chứng chỉ: Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo.

  1. Kinh phí: 2.000.000 đ / 01 học viên/ khóa học (bao gồm tài liệu)

 

6 comments

  1. Dc phu ha mình phu sóc sơn ha noi

  2. Tôi muôn học lớp quản lý doanh nghiệp sdt 0985689855

  3. Tôi đăng ký học.

  4. Tôi muốn liên hệ hỏi thông tin về khóa học Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo. Liên hệ: 0909 234 876

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*